Választható témák

A társadalmi nemek különbözősége

 Leírás 

Ebben a csoportban – szakirodalmi kutatások, saját feltételezések, kérdőívek és azok értékelése után- átgondolhatjuk a társadalmi nemek különbözőségeit, nemi szerepeket és a hozzájuk kapcsolódó sztereotípiákat. Tényleg olyan hatalmas a különbség nők és férfiak között? Vajon egyenlők vagyunk-e ma? Ha igen, miért nem, mennyiben nem? Mit mutatnak az adatok? Mit a gondolatok?

Az alábbi altémákat ajánljuk, de mást is ki lehet találni:

 • a nők a volán mellett
 • férfireklám / nőireklám – a reklámozott áruk és reklámnyelv
 • egyenlő munkáért egyenlő bért?
 • szerepek és kötelezettségek a családban – az elvárások és a valóság
 • Minden nő hiú? Minden nő pletykás? Minden férfi imádja a focit és az autóját? - Mennyire igazak a nemi sztereotípiák?

 Tevékenységek 

 • Kb. 15 kérdést tartalmazó kérdőívet kell készítenetek (hipotézis megfogalmazása, tervezés, ehhez segítséget kaptok) - több diák feladata
 • Az iskolában/iskolán kívül ki kell töltetnetek a kérdőívet az általatok választott célcsoporttal – mindenki részt vesz benne
 • Összefoglalót írni a kutatás eredményeiről (értékelés, következtetések; írásos anyag és/vagy ppt) – több diák közös feladata
 • Végeredmény bemutatása a többi csoportnak
 • A folyamat dokumentálása

 Időbeosztás 

a kérdőívkészítés a témahetet megelőző időszakban, a kérdőívezés és értékelés a témahéten

 Csoportlétszám  6-8 fő, több csoport is indulhat

 Témavezetők  Meskó Kriszta, Soczó Juli, Balázs Kati

Fontos! A feladatot angol nyelven is lehet vállalni, ez esetben angol ötös kapható!

A gender-based survey and presentation

 Topic 

This topic would like to make students think about gender differences, stereotypes and roles. Are there crucial differences between women and men, and what are these? Are women equal to men nowadays?

We suggest that students consider the following aspects of gender difference (creative thinkers welcome):


 • women and driving
 • gender and wages
 • roles and duties of men and women
 • gender stereotypes-the truth?

 Tasks 

Students should make a questionnaire (circa 15 questions) based on the chosen aspect(s) of gender difference, do the survey in/out of school, summarize the research results and present them to the audience. They should also write a formal summary of the research.

The research team should consist of:


 • a researcher, who reads materials on GD and presents the findings to the others (Internet links will be provided)
 • a procedure demonstrator, who takes notes of the working phases (photos welcome)
 • interviewers(all students!)
 • compiler(s) of the questionnaire
 • writer(s) of the summary-a presenter of the survey

 Teachers  Meskó Kriszta, Soczó Juli, Balázs Kati

Those taking the task in English will be rewarded with a 5 in English!

Az iskola hőtérképe

 Leírás 

Megvizsgáljuk, hogy mit is látunk egy hőkamerán keresztül az iskolában. Feltérképezzük az épületet, és esetleg más, érdekes jelenségeket is megvizsgálunk a kamerával.

 Tevékenységek 

Megismerkedünk a hőkamerával. Feltérképezzük a Berzsenyi épületét. Más, érdekes felvételeket is készíthetünk. (A 3 napból 1 nap) Az elkészült anyagból tablókat, vagy rövid videófilmeket PPT-t készítünk. Ezeket be is mutatjuk az érdeklődőknek. Valaki dokumentálja a munkafolyamatot.

 Időbeosztás 

a témahetet megelőzően tervezés és szervezés, ötletek gyűjtése (A kamerát valószínűleg úgy kaphatjuk kölcsön, hogy valaki eljön, aki kezeli és vigyáz rá.)
a témahét idején: fényképezés, a bemutatandó anyag összeállítása

 Csoportlétszám  6-8 fő

 Témavezetők  Baranyai Klára, Nagy Péter

Budapest, a kultúra és szórakozás fővárosa

 Leírás 

A kulturális és szórakozási lehetőségek bemutatása Budapesten a berzsenyis korosztály számára. Fel kell derítenetek az adott lehetőségeket, és ajánlót kell készíteni kortársaitok számára úgy, hogy a könnyed szórakozástól a magas kultúráig minden szerepeljen.

 Tevékenységek 

 • tájékozódás újságban, interneten
 • interjútervezés rendezvényszervezőkkel és a rendezvények látogatóival
 • interjúzás
 • a műsorfüzet tartalmának összeállítása, a szövegek megfogalmazása
 • a műsorfüzet arcának megtervezése és kivitelezése
 • a mnkafolyamat dokumentálása
 • bemutatás

 Időbeosztás 

adatgyűjtés a témahét előtt; műsorfüzet és interjúk, stb. készítése a témahét alatt

 Csoportlétszám  6-10 fő

 Témavezető  Mezei Mónika

Mit olvas az utca embere?

 Leírás 

Meg kell figyelnetek a közterületeken, tömegközlekedési járműveken olvasó embereket: milyen könyveket, egyéb dokumentumokat olvasnak? Milyen információhordozókat olvasnak (könyv, újság, elektronikus eszközök)? A megfigyelések milyen korosztályi sajátosságokat mutatnak? Megfigyeléseiteket össze kell vetni a rendelkezésre álló adatokal.

 Tevékenységek 

 • Adatgyűjtés.
 • Saját megfigyelések rögzítése előzetesen egyeztetett, azonos szempontok alapján, táblázatosan.
 • Esetleg fotók készítése.
 • Szöveges összefoglaló készítése grafikonokkal, fotókkal – a könyvtári blogra, illetve a témahét iskolai honlapjára.
 • A munkafolyamat dokumentálása.
 • Az eredmények bemutatása az érdeklődőknek kiállított tablón, számítógépes prezentációban.

 Időbeosztás 

Az adatok összegyűjtése a témahetet megelőző héten zajlik, közösen véglegesített táblázat, azonos szempontok alapján. A saját adatait mindenki összesíti a témahét első napjának reggelére. Az összefoglalók, prezentációk a témahéten készülnek el, munkamegosztással.

 Csoportlétszám  5-10 fő

 Témavezető  Bondor Erika

Navigando nell’Internet italiano

 Leírás 

Olasz nyelvű honlapok segítségével ismerkedjünk meg azzal, mi foglalkoztatja a mai olasz ifjúságot (szerelem, iskola, barátság, zene, sport, család stb.). 
Alakítsuk ki a meglelt témákról saját véleményünket olaszul, majd meséljük el tapasztalatainkat magyarul az érdeklődőknek. 
Cél: A mai olasz ifjúság érdeklődési körének megismerése, nyelvhasználatuk sajátságainak megfigyelése, egy adott téma körül kibontakozó viták összefoglalása

 Tevékenységek 

 • olvasgatás, kutatás
 • az olvasott anyag egyéni rendszerezés és összegzése
 • olasz nyelvű megfogalmazás majd magyarra fordítás
 • összehasonlítás a többiek eredményével
 • vitavezetés (esetleg)
 • prezentációkészítés
 • a munkafolyamat dokumentálása
 • bemutatás az érdeklődőknek

 Időbeosztás 

március 22 előtt: szabad keresgélés , próbálkozás délutánonként otthon

 a témahét alatt:

 • 1. nap – témák keresése, hozzászólások elemzése – 2 óra 
  saját vélemény megformálása a témákról olaszul – 2 óra
  a legérdekesebb, legnépszerűbb témák, hozzászólások összegzése, összefoglalása magyarul 1-2 óra
 • 2. nap – ugyanaz, mint az első napon
 • 3. nap – az egész anyag áttekintése, kiválogatása, korrigálása, esetleg kiegészítése, a bemutató előkészítése
 Szükséges előismeret 

olasz nyelvtudás

 Csoportlétszám  6-10 fő

 Témavezető  Kenyeres Zoltánné

Hazugság

 Leírás 

A hazugság és képmutatás szerepe mindennapjainkban. Az élet mely területein jelentkezik? Hol és miért természetes, elfogadott? Tényleg szükség van-e rá?

 Tevékenységek 

A csoport célja, hogy közös beszélgetésből kiindulva, közös gondolkodás, ’brainstorming’ és önálló kutatómunka után a felismeréseiteket egy prezentációban foglaljátok össze, esetlegesen más módon mutassátok be az érdeklődőknek.

 • egy film közös megtekintése
 • vita a filmről
 • kutatómunka a témában
 • feltevések és következtetések megfogalmazása és megvitatása
 • a közös álláspont vagy a vitatott kérdések megjelenítésének megtervezése, megvalósítása
 • a folyamat dokumentálása
 • a bemutató megtartása az érdeklődőknek

 Időbeosztás 

 • A témahét előtti héten március 19-én pénteken délután megnézzük The Invention of Lying című filmet közösen.
 • Közvetlenül utána megbeszéljük a látottakat, és a filmből kiindulva kibontjuk a témát, ötleteket, gondolatokat gyűjtünk, elemzünk.
 • A témahéten a diákok az iskolában dolgoznak, a megadott időpontban konzultációra jelentkeznek, ahol segítséget kérhetnek, közösen elemezzük az előrehaladásukat.

  A konzultáció időpontjai: 
Hétfő: 3. óra (9.50 - 10.35) 
Kedd: 6. óra (12.50 -13.35) 
Szerda: 3. óra (9.50 – 10.35)

 Csoportlétszám  6-12 fő

 Témavezető  Pénzes Ágnes

A matek feladatok az utcán hevernek

 Leírás 

Sétálva Pest utcáin, a látottak (helyzetek, épületek, számok, emberek, stb.) alapján „gyártsatok” minél több matek feladatot! Írjátok le a feladatot, annak megoldását, és azt, hogy mi alapján készült a feladat, továbbá mellékeljetek hozzá egy fotót, amely a feladatot inspiráló látványról készült!

 Tevékenységek 

 • séta Pesten – matematikusan nyitott szemmel: a lehetséges nyersanyag és ötletek gyűjtése
 • a feladatok megfogalmazása és megoldása
 • bemutató anyag készítése
 • a folyamat dokumentálása
 • az érdeklődőknek a bemutató megtartása

 Időbeosztás 

Célszerű már a témahét előtt is gyűjteni az anyagokat.

 Csoportlétszám  8-12 fő

 Témavezető  Kovács Károlyné

Életminőség és hulladéktermelés

 Leírás 

Az egyéni, a családi és a közösségi, az úgynevezett kommunális hulladék eredetét és további sorsát tanulmányozzuk. Megvizsgáljuk, hogy a környezeti anyagcserénk végterméke, a hulladék milyen problémákat és kérdéseket vet fel. Tanulmányozzuk, hogy milyen alternatív hulladékkezelési megoldások ismertek és ezeknek milyen előnyei, illetve hátrányai vannak.

 Tevékenységek 

 • A témahét első napján, a csoport induló megbeszélése után egy hulladék-feldolgozó üzemet látogatunk meg.
 • Fontos szerepe lesz a látható és a verbálisan beszerezhető információk rögzítésének: Például: a fotós, a fotós „ötletgazda” társa, a kérdező és a társa, aki a válaszokat rögzíti, stb.
 • Az üzemlátogatás utáni tevékenységeket 2-3 fős csoportokban végezzétek:
  • Írjátok össze és foglaljátok táblázatba az otthoni háztartási hulladék összetételét!
  • 1-3 napi összegyűjtött háztartási hulladék szelektálását, majd elemzését, mérését (hordozható mérleggel), összetételének vizsgálatát (információs feliratok alapján) végezzétek el.
  • Hulladék átvevők adatai (fém, papír, elektronikus hulladék) gyűjtsétek össze. Különösen fontos összeírnotok a XIII. kerületi hulladékudvarok adatait, címeit és profiljukat. Hasonlítsátok össze a gyűjtött szelektív hulladék árait az országos és a nemzetközi árakkal.
  • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos vitákat tanulmányozzátok. Például a csomagolóanyagok árai vagy a betétdíjas rendszer, a hulladék lerakás vagy az égetés, a PET palack zsugorító vagy más gyűjtés forma a környezetbarát?
  • Gyűjtsetek adatokat a háztartási veszélyes hulladékokról! Ezeknek az anyagoknak a használatát hogyan lehet csökkenteni?
  • Rendszerezzétek kémiai szempontból a hulladékban előforduló leggyakoribb, illetve legérdekesebb vegyületeket, vegyület csoportokat!
 • A választott téma tanulmányozása során szerzett ismereteket 1-1,5 oldalas írásos anyagban kell összegezni; ezt ki kell egészíteni fényképekkel illusztrált közös prezentációban
 • Az elkészült összegzések bemutatása az érdeklődőknek

 Időbeosztás 

 • Az első két nap: üzemlátogatás, az adatgyűjtés, a hulladék tudományos megismerése
 • A harmadik napon az elemzés és a prezentáció elkészítése
 • Konzultációt tartunk mind a három nap.
 Szükséges előismeretek 

Különösebb előképzettség nem, de környezetvédelmi, illetve biokémiai érdeklődés szükséges. Az adatgyűjtésnél és rögzítésnél szerencsés, ha többen fotóznak, majd az elkészült képekből már számítógépen válogatnak.

A hulladék manuális elemzésénél és mérésénél használjatok gumikesztyűt és nejlonzacskókat. A termékek gyártójának országát sokszor csak vonalkódból tudjátok kiolvasni. Ehhez jól jön egy-egy nagyító.

 Csoportlétszám  6-10 fő

 Témavezető  Siegler Gábor

Terek és lehetőségek két iskolában

 Leírás 

Két, eredetileg is iskolának épült iskola összehasonlítása: az épületé és a benne zajló életé; válaszkeresés arra a kérdésre: mennyire befolyásolja az épület maga a benne zajló életet.

 Tevékenységek 

 • a többiek munkájának, a másik iskola meglátogatásának megszervezése
 • interjúzás (a probléma-kérdés megfogalmazása, tervezés, interjúkészítés, leírás)
 • fényképezés; az épületek belső és külső tereinek felmérése – leírása - összehasonlítása
 • a beérkezett nyersanyagok alapján következtetések megfogalmazása
 • a bemutató vetítéses anyagának és szövegének összeállítása
 • ennek előadása
 • a munkafolyamat dokumentálása

 Időbeosztás 

a témahetet megelőzően tervezés és szervezés, a feladatok kiosztása; a témahét idején: fényképezés, interjúzás, a bemutató anyagának összeállítása

 Csoportlétszám  6-10 fő

 Témavezető  Simon Anna

Helyünk a költségvetésben

 Leírás 

A csoport a következő (típusú) kérdésekre keres választ: Hogyan születik a költségvetés? Megismerhető-e a költségvetés civiliek számára? Mik az állam bevételi forrásai és mire költ? Az idei költségvetésben konkrétan hány forintot osztunk el? Egyetlen állampolgár adója mekkora tételt jelent a költségvetésben?

 Tevékenységek 

 • Adatgyűjtés.
 • Az államháztartás működésének alapszintű megértése.
 • Konkrét személyek/családok éves adóbefizetéseinek összesítése, és ennek összevetése az igénybe vett állami szolgáltatásokkal.
 • Az eredmények bemutatása színes tablón, számítógépes prezentációban.
 • Számítógépes modell készítése, amiben egyszerű változtatások (pl. adócsökkentés, béremelés) szimulálhatók.

 Időbeosztás 

az adatok összegyűjtése a témahatet megelőzően zajlik, az összefoglalók, prezentációk a témahéten készülnek el

 Csoportlétszám  6-12 fő

 Témavezető  Erben Péter

Szervátültetettek, mozgássérültek kiemelkedő sporttevékenysége

 Leírás 

A cím lehetőséget ad a téma biológiai és pszichológiai megközelítésére is. (Szak)irodalom alapján áttekinthető egy (v. több) kiválasztott (híres) sportoló élettörténete, felkészülése és paraolimpiai v. olimpiai (egyéb) teljesítménye. Lehetőség van Bp-en ilyen helyzetben élő sportoló(k) bemutatására (akár személyiségpszichológiai szempontok alapján is).

 Tevékenységek 

 • anyaggyűjtés
 • bemutatás, dokumentáció
 • esettanulmány
 • riport
 • fényképezés
 • edző és edzésterv bemutatás

 Időbeosztás 

témahét előtt: tanári ötletelés, irányfelvetés
3 nap alatt: 1. adatok összegyűjtése 2. mozgássérült sportolók felkeresése, riport

 Csoportlétszám  6-8 fő

 Témavezető  Rákosfalvy Ildikó

„Bezzeg a német diákok (?)”

 Leírás 

Milyen esélyei vannak 2010-ben egy német diáknak a középiskola elvégzése után? „Pillanatfelvétel” a német középiskolások és egyetemisták lehetőségeiről.
A következő kérdések segítenek a kutatásban, de ki is egészíthetitek őket:  

 • Középiskolatípusok Németországban
 • Van-e átjárás közöttük?
 • Érettségi Németországban:
  • Miből érettségizik egy német diák?
  • Mennyit ér az érettségi Németországban?
  • Mit gondolnak erről a diákok?
  • Milyen lehetőségei vannak egy német középiskolás diáknak az iskola elvégzését követően?
 • Hogyan lehet bejutni az egyetemekre? Melyek a népszerű szakok?
 • Hogyan vélekednek a német egyetemisták a bolognai rendszerről?
 • A német egyetemisták hány százaléka tud elhelyezkedni a diplomájával? v
 • Mekkora Németországban a szakmunkásképzés presztízse?

 Tevékenységek 

 • Adatok és vélemények összegyűjtése:
  • célszerű német nyelvű internetes oldalakon kutatni,
  • de akár partneriskolákkal, egykori cserediákokkal is felvehetitek e-mail-ben a kapcsolatot, biztosan szívesen segítenek.
  • a fenti kérdéseket magyar diák szemével is gondoljátok végig: járjatok utána adatoknak, egyetemistákat kérdezzetek. (A munkának ehhez a részéhez nem szükséges a német nyelv ismerete.)
 • A megszerzett adatokat vessétek össze, véleményetek vitassátok meg, következtetéseiteket fogalmazzátok meg
 • A kutatás eredményeit magyar nyelven, elektronikus és nyomtatott formában is készítsétek el (pl. Power Point és füzet – ábrák, képek, számadatok, rövid magyarázó szövegek), valamennyi felhasznált forrás megjelölésével.
 • Az elkészült anyagot mutassátok be!
 • Dokumentáljátok a kutatás egyes lépéseit, ez logikus rendszerbe foglalja a munkát.

 Időbeosztás 

A kutatómunka a napi tanulás mellett 2-3 hetet vehet igénybe; a témahéten az összegyűlt adatok alapján már csak a produktum készüljön.

 Csoportlétszám  4-10 fő

 Témavezető  Dibusz Anikó

Világképek

 Leírás 

Tapasztalatunk szerint a mai világban az emberek világképüket különböző, esetleg összeegyeztethetetlen (pl. tudományos, vallásos, stb.) világnézetekből szedegetik össze. Ezt a jelenséget nem értékeljük, inkább a kíváncsiság és a tudatosítás szándéka motiválja a tervezett munkát. A feladat a környezetünkben élő emberek világképének felmérése és elemzése.  

 Tevékenységek 

 • szakirodalmi tájékozódás
 • kérdőív összeállítása
 • kitöltetése
 • elemzése
 • a kapott eredmények összegzése
 • az eredmény megfogalmazása
 • bemutatása az érdeklődőknek
 • az egész munkafolyamat dokumentálása

 Időbeosztás 

 • két munkaindító találkozás a témahét előtt
 • a kettő között olvasás
 • a másodikon a kérdőív véglegesítése
 • a témahéten elvégzitek a felmérést
 • értékelitek az eredményeket
 • elkészítitek a bemutatót

 Eszközigény, előismeret 

Kimondottan nem szükséges; nyitott, olvasni, beszélgetni, vitatkozni szerető embereket várunk.

 Csoportlétszám  6-8 fő

 Témavezetők  Kulin Veronika, Tézli Péter

Fel és le - lecsúszás vagy felkapaszkodás útjai, esélyei ma Magyarországon

 Leírás 

A csoport a következő kérdésekre keres választ: Hogyan juthat valaki elemi szintű szegénységbe, akár odáig, hogy az utcán alszik, s már nem akar magáért tenni semmit? Kinek mekkora a felelőssége? Milyen nagyságrendű a létszámuk, hogyan változott, mitől függ a változás? Van-e út felfelé a szegénységből, akár a hajléktalan létből?  

 Tevékenységek 

 • adatgyűjtés:
  • az elmúlt két évtized statisztikai mutatóiból,
  • szociológiai elemzésekből,
  • személyes beszélgetések alapján
 • a szerzett adatok összevetése, összekapcsolása
 • következtetések, vélemények megfogalmazása
 • készíthető esettanulmány, riport, irodalmi feldolgozás, novella, szociológiai, statisztikai elemzés, előadás
 • az elkészült alkotások bemutatása az érdeklődőknek
 • a munkafolyamat dokumentálása

 Időbeosztás 

az adatok összegyűjtése a témahetet megelőzően zajlik, az összefoglalók, prezentációk a témahéten készülnek el

 Csoportlétszám  4-8 fő

 Témavezető  Székely Judit

A titkos zenei projekt

 Leírás 

Egyes kósza pletykák szerint a témahét mottója: „Helyünk a Világban”. Nos, nem csak a költészetben létezik az „Ars Poetica” fogalma, elvégre a zenészek, zeneírók az új költők, csak ők nem kis könyvekben terjesztik az igét, hanem CD-ken és DVD-ken. Bob Dylan óta a zenében mindenki önmeghatároz, próbálja elfoglalni a helyét a világban. És ami még fontosabb: sokkal nemzetközibb, mint az irodalom. Egy gitárszólóba, egy zongoramelódiába legalább annyi érzést lehet beleönteni, mint akármelyik versbe és regénybe – de sokkal befogadhatóbb, és a világ minden táján megértik. Nem kell felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznünk ahhoz, hogy megértsük Jimi Hendrixet, a Guns n’ Roses-t vagy a Beatles-t.

Az pedig nem lehet kérdéses, hogy egy komplett kis koncert összerakása zeneileg maga a csapatmunka csúcsa (nem véletlen, hogy a nagy együttesek tagjai ki is szoktak egymásból ábrándulni). Az együttes összes tagjának másodpercre pontosan együtt kell mozognia, hogy a dal úgy hangozzon, ahogy azt elterveztük.

A csapatmunka további része lenne, hogy az angol szövegeket lefordítjuk, és ennek megfelelően új megvilágításba helyezzük a dalokat.

Körülbelül négy-öt dalt vinnénk színpadra attól függően, hogy milyen ütemben haladunk a feldolgozásukkal és a próbákkal. Lenne közöttük népszerű és ismert, mint például a Tankcsapdától az „Egyszerű Dal”, amely – talán nem túlzás ezt írni – egy nemzedék himnusza. Külföldiek közül olyan szimbolikus és remek előadókra kell gondolni, mint a Rolling Stones, a Guns n’ Roses vagy/és Janis Joplin. Ők hárman jelképei a fiatalságnak, az energiának és a lázadásnak, miközben utat mutattak az olyan dalokkal, mint az I Can’t Get No (Rolling Stones), a Sweet Child O’mine (Guns n’ Roses) vagy a Piece of my Heart (Janis Joplin). Az előadást előreláthatólag a vetítőben tartanánk.

 Csoportlétszám  4-8 fő

 Témavezető  Soczó Júlia