Választható témák

Berzsenyis szellemjáték

 Leírás 

Szellemes berzsenyisek játéka azok számára, akik kedvelik a játékos „berzsenyis szellem”-et

Készítsünk társasjátékot, amiben a „berzsenyis szellem” színeváltozásait követjük nyomon. 

Lehet pl. időbeli változásokra, érdeklődésbeli változatokra (pl. tagozatok) vagy tevékenységi formák egymás mellett való megjelenésére (pl. tanulás, szabadidős programok, táborok, stb.) felfűzni a játékot.

Meggondolandók:

 • Milyen megjelenései vannak/voltak a „berzsenyis szellem”-nek?
 • Milyen ismert vagy kevésbé ismert társasjáték mintájára lehetne a játékot elkészíteni?
 • Kinek a számára készül a játék? (néhány fős csoport, egy-egy osztály, egész iskola)

 Tevékenységek 

 • ötletgyűjtés
 • játékszabályok kitalálása
 • a játék elkészítése
  (tábla, bábuk, szabálykönyv, segédeszközök,...)

 Csoportlétszám  8-12 fő 

 Témavezetők  Izsa Éva, Gál Györgyné

Budapesti olimpia

 Leírás 

Lehetséges? Ha igen, mikor? Mivel járna?

Az elmúlt években rengeteget olvashattunk erről a magyar sajtóban, de mostanság nem kerül terítékre. Pedig idén szeptemberig kell benyújtani a pályázatokat az eredetileg céldátumként szereplő 2020-as olimpia megrendezésére.

Lesz-e magyar pályázat?

 Tevékenységek 

 • tájékozódás
 • kutatás
 • interjú
 • oknyomozás
 • gazdasági elemzés
 • produktum előállítása és bemutatása

 Időbeosztás 

 • A Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM) terveinek, és a témában íródott cikkeknek az átnézése. 
 • Pályázat menete, törvényi keretek, szabályozások átnézése. 
 • Kutatási területek kijelölése, interjúk szervezése. 
 • Dokumentumok alapos vizsgálata, interjúkészítés. 
 • Produktum előállítása.

 Csoportlétszám  6-10 fő

 Témavezető Mahler Attila

Dwa bratanki

 Leírás 

A szólás és az érzelem őrzi a két nép hagyományos és kölcsönös baráti érzéseit. Tények és nyomok is vannak, vagy csak a szavak? Vannak. 

Vajon hányan hallottak arról, hogy IV. Béla lánya, Kinga egy erdélyi sóbányába ejtette a gyűrűjét, de lengyel földön lelt rá, egyúttal megtalálva Közép-Európa egyik leghíresebb sóbányáját? 

Kik ismerik azt a tényt, hogy Európa egyik híres egyetemét I. (Nagy) Lajos lánya, Hedvig (Jadwiga) alapította Krakkóban, s a magyar diákok által igen kedvelt hely volt évszázadokig?

Emlékszünk még kilencedik után is, hogy Balassi Bálint többször is itt talált menedéket? 

Tudunk-e arról, milyen sors várt Bem apóra szülővárosában, Tarnówban – még halála után is? Vagy arról, hogy Nedec vára (nem ismerős a Mikszáthot olvasóknak?) vára még a két világháború között is magyar kézen volt, pedig már nem is volt lengyel-magyar közös határ? És egyáltalán eszünkbe jut-e, hogy a Kiskacsa fürdik… kezdetű népdal is e határhoz köthető?

 Tevékenységek 

 • kutatási terv készítése
 • anyaggyűjtés (könyvtárban és a Lengyel Kulturális Intézetben)
 • az anyag összeállítása
 • térkép és / vagy beszámoló készítése

 Csoportlétszám  5-6 fő

 Témavezetők  Csimár Csaba, Tischlerné Szabó Csilla

Festmények és jelenségek

 Leírás 

Olyan festményreprodukciókat kell keresni és találni, amelyeken kémiai, biológiai, stb. jelenségeket lehet megfigyelni. 

A jelenség ábrázolása lehet a kép fő tárgya, de lehet a kép egy mellékes részlete is. 

Fogalmazzunk meg a festmények alapján a jelenségekkel kapcsolatos kérdéseket, és keressük ezek ismeretterjesztő szintű magyarázatait.

 Tevékenységek 

 • kiállítás, képtár és/vagy múzeumlátogatás
 • képek válogatása
 • kérdések megfogalmazása és megoldása
 • ábrák és bemutató anyag készítése
 • az érdeklődőknek a bemutató megtartása

 Időbeosztás 

Témahét előtt:
ötletelés-keresgélés képtárakban

3 nap alatt: 

 1. saját képgyűjtemény összeállítás 
 2. jelenségek, címszavak meghatározása 
 3. jelenségértelmezés leírása

 Csoportlétszám  6-10 fő

 Témavezető  Siegler Gábor

Globesitas

 Leírás 

Globesitas = globalizáció + obesitas

A kóros kövérség világszerte népbetegség. S ahova beteszi a lábát a globális gazdaság (élelmiszerláncok, gyárak, mekiség), ott azonnal megjelenik.  Miért? 

Kereshetnénk az okokat mozgásszegény életmódban, -táplálkozási szokások (nemzeti sajátosságok, jellemzők keresése) lelki okokban és ki lehet térni az állapot / betegség következményeire.

 Tevékenységek 

 • szakirodalmi feltárás
 • videokészítés
 • plakátkészítés
 • ismeretterjesztő előadás vázlatának készítése: milyennek látjátok ezt a problémát

 Csoportlétszám  5-7 fő

 Témavezető  Sándor Erika

How to be an Alien?

 Leírás 

How to be an Alien – in Hungary? Avagy: Milyen Magyarországon külföldinek lenni?

Hasznos és szórakoztató (vagy inkább fordítva) tanácsok gyűjteménye Magyarországon élni vágyó külföldiek számára.

Mi minden jellemző ránk, magyarokra? Hogyan élünk? Mire érdemes figyelnie az ide tévedő, „ártatlan” külföldinek, ha be akar illeszkedni, vagy legalábbis nem nagyon akar kilógni közülünk? Mit lesz nehéz megszoknia? Amolyan „DOs and DON’Ts” jegyzék készítése.

Különböző témák vizsgálhatók: *étkezési szokások, viselkedési etikett társaságban, ünnepek megülése, közlekedés, stb… Lehet „szakosodni”.

A minta, melyet el kell olvasni a csoportból legalább két embernek: George Mikes: How to be an Alien? c. írása. 

Felhasználhatók ezen kívül Magyarországon megjelenő, külföldieknek szóló sajtótermékek, továbbá érdemes interjúkat készíteni olyan emberekkel, akik hosszabb-rövidebb ideig éltek külföldön, esetleg Magyarországon élő külföldiekkel.

 Tevékenységek 

 • a mű olvasása, esetleg fordításban
 • ötletek kidolgozása
 • ismerősök, rokonok, barátok kikérdezése
 • a kapott és szerzett ötletek ötletes nyelvi formába öltöztetése
 • bemutató készítése

 Csoportlétszám  10-12 fő

 Témavezető  Meskó Krisztina

Nincs ingyenebéd?

 Leírás 

Szabad szoftverek, ingyenes szoftverek, nyílt forráskódú szoftverek, közösségi fejlesztések.
Mit jelentenek ezek a kifejezések?

Hogyan lehet valami ingyenes egy profitorientált gazdaságban? Ami ingyenes, az nem is igazán jó? Hol használhatók szabad szoftverek, mit nyerhetünk használatukkal?

Mit tanulhatunk a szabad szoftverek sikeréből? Alkalmazható ez a tudás az informatikán túl?

Lehetséges kérdések:

 • Milyen célokra léteznek jól használható szabad szoftverek?
 • Kik készítenek, terjesztenek, oktatnak ilyen szoftvereket?
 • Elmélkedés a társadalmi vonatkozásokról. A szabadság extrém példáinak elemzése (wikileaks, pirate bay,...).

Lehetséges produktumok:

 • Előadás, amiben szabad szoftvereket mutatunk be működés közben.
 • Előadás, amiben áttekintjük a fent felvetett kérdéseket, tisztázzuk az alapfogalmakat.
 • Interjú a szabad szoftverek magyarországi, esetleg nemzetközi "apostolaival".

 Tevékenységek 

 • szabad szoftverek megismerése
 • interjú készítés
 • az összegyűjtött ismeretek bemutatóvá alakítása és előadása

 Csoportlétszám  létszám

 Témavezető  Erben Péter

Önkéntesség – Öröm és haszon

 Leírás 

Önkéntesség itthon és külföldön

Az önkéntességről szóló projekt lényege, hogy megtudjuk és továbbadjuk miért is fontos az önkéntesség, felmérjük a berzsenyis diákok hozzáállását az önkéntességhez, összegyűjtsük a lehetőségeket, bemutassunk jól működő szervezeteket és azok munkáját, felhívjuk az önkéntesség fontosságára a diákok figyelmét, feltérképezzük néhány európai ország fiataljainak tapasztalatait az önkéntességgel kapcsolatban, megismertessük a 2011-es európai és magyarországi aktualitásokkal a gimnázium diákjait. 

 Tevékenységek 

 • kérdőívek készítése és feldolgozása a Berzsenyiben
 • adatgyűjtés arról, hol is tart ma Magyarországon az önkéntesség
 • külföldi diákok, ismerősök tapasztalatainak összegyűjtése
 • interjú készítése diákokkal, felnőttekkel, önkéntes szervezetek munkatársaival
 • híres vagy kevésbé híres, de mindenképpen példaértékű személy vagy szervezet felkutatása és bemutatása
 • iskolai plakát és hirdetőfal készítése, összeállítása
 • folyamat dokumentálása
 • bemutató készítése

 Csoportlétszám  10-12 fő

 Témavezetők  Utassy Katalin, Horváth Zoltán

Stoppolnék. Rendben van? – STOP!

 Leírás 

Kulturális különbségek a testbeszédben

„Képzeljük el a következő jelenetet. Ingatlanvásárlási céllal járkálunk egy házban, s egy fürdőző meztelen nőre találjuk rányitni a fürdőszobaajtót. Vajon hogyan viselkedik a meglepett nő? Ha angol vagy amerikai, akkor egyik kezét a melle elé kapja, a másikat az öle elé, de ha svéd, csak az ölét takarja el. A muzulmán nő az arcát fogja elfedni, a szumátrai a térdét, a szamoai pedig csak a köldökét. …

Vajon mennyire ismerjük a testbeszédben megnyilvánuló kulturális különbségeket?”

Járjatok utána, hogy a különböző kultúrákban mi mindent fejezhetnek ki egyes mozdulatok, kézjelzések! Tegyétek próbára magatokat, társaitokat, készséges külföldi turistákat!

Lehetséges produktum:

 • Fotókkal illusztrált prezentáció.
 • Előbbihez kapcsolódóan interaktív bemutató (pl. kérdőív, rejtvény, játék a közönség bevonásával)

 Tevékenységek 

 • Barbara Pease – Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája vonatkozó fejezetének olvasása tájékozódás idegen nyelvű, kapcsolódó internetes oldalakon
 • közvélemény-kutatás turisták körében
 • fényképek készítése 

 Csoportlétszám  4-6 fő

 Témavezető  Dibusz Anikó

Számrendszerek

 Leírás 

Számrendszerek kialakulása. Különböző kultúrák számrendszerei.

Számrendszerekre utaló nyelvi és irodalmi jelek.

Mi lehetett az oka a különböző számrendszerek kialakulásának, hogyan lehetett számolni velük?

Különböző nyelvekben, néphagyományokban, irodalmi művekben számtalan utalás található a régen használt számrendszerekre. Ma milyen számrendszerekkel találkozunk, hol használunk tízestől eltérő számrendszert?

 Tevékenységek 

 • kutató munka
 • számrendszerekre utaló jelek keresése különböző nyelvekben, irodalmi
 • művekben, filmekben
 • eredmények bemutatása (színes tablón, vagy számítógépes prezentáción, vagy filmen...)

 Csoportlétszám  4-8 fő

 Témavezető  Nemecskó István

Tudomány – áltudomány

 Leírás 

Olyanok jelentkezését várják a csoportvezetők, akik hisznek abban, hogy a világ megismerhető és leírható a tudomány eredményeinek segítségével. Pontosabban, ha megfelelő kritikával fogadjuk a kísérletek eredményét, akkor közelebb kerülhetünk e célhoz. Természetesen azok jelentkezését is várjuk, akik úgy gondolják, a tudomány esélytelen arra, hogy általa a világban történtek megérthetők legyenek, valami új, eddig elnyomott tevékenység kell.  

Azért az legyen kritériuma a jelentkezésnek, hogy az illető elhiszi, hogy megfelelő tudás birtokában jobb döntések hozhatók mindennapi életünkben, hogy a tudás segít abban, hogy megértsük, hogy hol, mivel akarnak becsapni, megetetni. 

Miután kritikával óhajtunk közelíteni a tudománytalan "tudományos" írásokhoz, jó ha a jelentkező konyít valamit a fizikához.

 Tevékenységek 

 • Témaindító beszélgetés Vassy Zoltánnal, egy szkeptikus fizikussal.
 • Az újságok, televíziós csatornák, internet szemlézése, az áltudományos írások, riportok, reklámok gyűjtése, elemzése.
 • Kutatómunka parajelenségekről. 
 • Kérdőív összeállítása, kitöltetése, értékelés.
 • Kísérlettervezés egy jelenség vizsgálatára, a kísérlet elvégzése, kiértékelése.
 • Az eredmények bemutatása. 

 Csoportlétszám  6-8 fő

 Témavezetők  Lendvai Dorottya, Gyenes Gábor

Vegyes házasság

 Leírás 

Hogyan, miért köt valaki házasságot és telepedik le egy új hazában? 

Egyre gyakoribb, hogy egy házaspár két tagja eltérő nemzet, kultúra, szokásrend, vallási hagyomány hordozója. Így nem könnyű összecsiszolódni. 

Ki honnét érkezik? Milyen nehézségei vannak a beilleszkedésben nyelvileg, szokásokban, étkezésben stb.? Milyen nyelven kommunikálnak otthon a házastársukkal, gyerekükkel? Hogyan látnak "ők" minket?

 Tevékenységek 

 • gyűjtőmunka statisztikai adatokból, újságcikkekből, szakirodalomból
 • ezek alapján tanulmány készítése
 • riport(ok) készítése (oral history)

 Csoportlétszám  5-6 fő

 Témavezető  dr. Juhászné Székely Judit

Zene a periférián

 Leírás 

ELP, Frank Zappa, King Crimson, Vedres Csaba, After Crying - néhány külföldi és magyar előadó neve azok közül, akik addig feszítik a zenei műfaji kereteket, míg saját munkájuk beskatulyázhatatlan nem lesz. A rengeteg előny mellett hátrányai is vannak ennek a folyamatnak: a skatulyák szerint gondolkodó közönség és kiadók nem találják meg ezeket a zenéket, zenészeket, így kerülnek ők perifériára. Ha valami nem illik bele az öntőformákba, az olyan, mintha nem létezne - pedig tudjuk, hogy nem így van. 

A csoportban végzett munka célja többféle lehet:

 • bemutatni, elemezni a műfaji határokat tágító, átlépő, integráló zenéket - akár régebbi korokra is visszatekintve
 • zenészeket, hozzáértőket megkérdezve felmérni, van-e átjárás a határon komoly- és könnyűzene között
 • vagy még elméletibb módon közelítve: megtalálni a "könnyűzene" és a "komolyzene" lehetséges kritériumait, műfaji határait
 • egyéb, saját ötlet (talán az "utca emberének" megkérdezése kicsit lejárt lemez).

 Tevékenységek 

A fentiek.

 Csoportlétszám  2-6 fő

 Témavezető  Tézli Péter

 Szükséges előismeretek  

Nem szükséges feltétel, de kimondottan előny, ha zenei téren tájékozott emberek jelentkeznek, esetleg olyanok, akik maguk is játszanak valamilyen hangszeren. Még izgalmasabb lehet a csoport, ha ilyen értelemben "többfelől" jönnek a diákok.