Mi az a Témahét?

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium – két másik kerületi iskolával közösen – nyert a TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 számú, „Kompetencialapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” címet viselő pályázatán. A pályázat megvalósítása során több új tanulásszervezési eljárás kipróbálása zajlik, ezek egyike a témahét. 

A program megalkotásakor a szakirodalom témahét definíciójából indultunk ki:

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája a témahét, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz.

Saját értelmezésünkből a következőket emeljük ki:

A témahét formája csoportos tanulói ismeretszerzés az osztálykeretek felbontásával egy évfolyamon. A csoportba való jelentkezés önálló és kötelező, a csoportok témavezető tanárok által kijelölt témákra szerveződnek. A témák nem csak tagozathoz kötődnek. A csoportoknak bemutatható eredményt kell létrehozniuk a témahét ideje alatt.